субота, 13 січня 2018 р.

Тема: Звуки [з, з´]. Абеткова назва букви. Лосєва Т.Б.

Мета: навчати дітей правильно артикулювати звуки [з, з´]; ознайомити з буквою З, з; вправляти в читанні складів та слів; збагачувати активний словниковий запас учнів; розвивати уважність, спостережливість, логічне мислення; виховувати інтерес до рідної мови.

Тема: «Симетрія в природі. Згинання паперу. Вирізування деталей симетричної форми». Мудрак Л.Ф.

Мета: ознайомити учнів із поняттям «симетричне вирізування» вчити правильно вирізувати фігури симетричної форми; розвивати уважність, точність; виховувати любов до природи.
Обладнання: засушене листя, технологічна картка, зразок виконаної роботи, шаблон, кольоровий папір, презентація «Симетрія в природі».
Тип уроку: комбінований.
Методи і прийоми роботи:розповідь, бесіда, пояснення, гра, практична робота, інструктаж.

Тема. Переставний закон додавання. Істинні рівності. Додавання і віднімання за числовим променем. Мудрак Л.Ф.

Мета: Ознайомити учнів із формулюванням переставного закону додавання, вчити, як застосовувати його для знаходження значень виразів; закріплювати поняття про істинні рівності та навички додавання і віднімання на числовому промені; Вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати  логічне мислення, увагу, пам’ять, творчу уяву; виховувати інтерес до математики.

Урок природознавства. 1 клас. Вода в природі та житті людини. Мудрак Л.Ф.

Тема: Вода в природі та житті людини .                        
Мета: розповісти про значення води для рослин, тварин, людини;   розвивати
активне пізнавальне ставлення до природи,  виховувати пізнавальний
інтерес.
Обладнання: підручник, робочий зошит, проектор, мультимедійна
презентація.
Тип уроку:  комбінований

ТЕМА: ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА, ДИТИНО! Мудрак Л.Ф.

МЕТА : Ознайомити дітей з основними правами та обов'язками. Виховати почуття гідності, відповідальності за свої вчинки.
ОФОРМЛЕННЯ : Наочність, Конвенція про права дитини, кросворд, власні фотографії дітей з відпочинку, квітка з пелюстками , виставка книг , презентація .

Тренінг 2. Як відстояти себе. Меценко А.Ю.

Мета: виховувати почуття власної гідності, розвивати навички протидії соціальному тискові.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
наводять приклади позитивного і негативного впливу однолітків; розповідають, як можна відстояти власну думку; називають способи протистояння насиллю у своєму середовищі; демонструють уміння казати «Ні» на пропозиції однолітків.
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери. Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (бажано).

Відео про насилля для обговорення. Меценко А.Ю.

середа, 3 січня 2018 р.

Презентація до виховного заходу: "Права дитини." Іванова Н.М.


Презентація до уроку: "Вимова і правопис прикметників." Іванова Н.М.


Презентація до уроку: "Г. Тютюнник Ласочка." Іванова Н.М.


Виховна година на тему «Конвенція ООН про права дитини» Іванова Н.М.

Мета: Опрацювати загальну декларацію прав людини як основу поведінки в різних життєвих ситуаціях; виховувати пошану до людської особистості; навчитися поводженню у важких ситуаціях спираючись на положення міжнародних правових документів.

Тема. Г. Тютюнник «Ласочка». Іванова Н.М.

Мета: формування компетентностей: вміння вчитися самоорганізація до навчальної діяльності у діях з іншими учасниками навчально – виховного процесу;  вчити бачити прекрасне в житті і дорожити ним; причинно – наслідкові зв’язки стосунків людини і звіра, злагодженого співіснування в живій природі; предметних компетентностей:  уміння аналізувати свої власні вчинки; доводити думку, висловлювати міркування, твердження; визначати позитивні і негативні риси людини; удосконалювати навички правильного, швидкого, виразного читання та зв’язного мовлення (стислі, розгорнуті відповіді на запитання, формулювання висловлювань, висновків); виховувати повагу до тварин та бажання піклуватися про них.

Обладнання. «Літературне читання» для 4 класу. (Підручник О.Я. Савченко, 2015 р.), презентація.

Тема: Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Іванова Н.М.

Мета: формування компетентностей: вміння вчитися– самоорганізація до навчальної діяльності у діях з іншими учасниками навчально – виховного процесу; предметних компетентностей:   закріплювати знання учнів про прикметник; вчити утворювати і правильно вимовляти прикметникові форми з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-; розвивати культуру мовлення; виховувати почуття гордості за славне сьогодення української держави.
Обладнання: презентація.

Тема. Симетрія у природі. Послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм із паперу. Створення аплікацій із вирізаних простих симетричних форм. Шаган С.І.

Об’єкт праці. Метелик на лугу.
Мета. Дати уявлення про симетричні форми виробів. Закріплювати навички роботи з папером. Ознайомити учнів з поняттям симетрії. Вчити виготовляти симетричні метелики. Виховувати любов природи.
Матеріали та інструменти. Кольоровий папір, кольорові квіточки, ножиці, клей, пензлик для клею.

Тема: Вітаміни і мікроелементи.їх вплив на здоров`я. Шаган С.І.

Мета:  поглибити знання про вітаміни і мікроелементи, їх вплив на здоровя, довести перевагу натуральних продуктів, розширити уявлення про правила вживання їжі та продукти харчування; виховувати навички культури і гігієни правильного харчування, бережливого ставлення до свого здоровя; формувати мотиваційну установку на споживання корисної їжі.

МИ – ДІТИ ТВОЇ, УКРАЇНО! ( позакласний захід) Жуйкова Н. М. Дьоміна Н. О.

Живи, Україно! Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
                                В. Сосюра
МЕТА:  виховувати в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю; формувати переконання у нетлінності духовних скарб народу, повагу до символів України, до своїх батьків;  спонукати учнів до усвідомлення ними необхідності бути корисним своїй державі.

ІГРИ НА РОЗВИТОК УВАГИ


Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання рідної мови молодших школярів Петрик Ольга Володимирівна


Презентація педагогічного досвіду вчителя початкових класів Лосєвої Тетяни Борисівни


Ми - діти твої, Україно!


Моделювання інноваційного уроку української мови


Компетентнісний підхід в розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів Вчитель: Мудрак Л. Ф.


Презентація досвіду роботи Полюк Валентина Іванівна


Презентація досвіду роботи вихователя групи продовженого дня Немченко Олени Сергіївни


Організація проектної діяльності в початковій школі


Соціальна компетентність педагога як умова впровадження інноваційних освітніх технологій