субота, 13 січня 2018 р.

Тренінг 2. Як відстояти себе. Меценко А.Ю.

Мета: виховувати почуття власної гідності, розвивати навички протидії соціальному тискові.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
наводять приклади позитивного і негативного впливу однолітків; розповідають, як можна відстояти власну думку; називають способи протистояння насиллю у своєму середовищі; демонструють уміння казати «Ні» на пропозиції однолітків.
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери. Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (бажано).

Що підготувати заздалегідь
Картки червоного і зеленого кольорів для кожного учня. Інсценізація вірша А. Костецького «Справжні подруги» силами чотирьох учнів (волонтерів).
Орієнтовний план уроку
Стартові завдання 6 хв Моделювання ситуацій, обговорення 10 хв Перегляд та обговорення мультфільму 12 хв Тренінг навичок відмови 3 хв Руханка 3 хв Інформаційне повідомлення 3 хв Підсумкові завдання 3 хв
Усього тривалість 40 хв
Стартові завдання (актуалізація нової теми, знайомство)
1. Зворотний зв’язок із попередньою те- мою: «Що ми робили на минулому за- нятті? Хто такий – справжній друг?» 2. Оголосіть тему уроку (презентація),
ознайомте з новою темою. 3. Знайомство у колі. Запропонуйте ді- тям по черзі розповісти про випадки, коли на їхнє рішення вплинули друзі (наприклад, запропонували пограти у футбол).
Якщо у класі надто багато учнів або у вас не вистачає часу, вико- найте цю вправу в парах.
4. Роздайте дітям картки червоного і зе- леного кольорів. Зачитайте ситуацію із Завдання 1 Роздавальних матеріа- лів для учнів та запропонуйте підняти червону картку, якщо йдеться про не- гативний вплив однолітків, або зелену, якщо — про позитивний.
Підсумуйте: «Найчастіше вплив друзів є позитивним. Вони можуть запропонувати записатись у спортивну секцію, порадити
прочитати цікаву книжку або перегляну- ти гарний фільм. Та іноді друзі підмовля- ють і на погані вчинки: збрехати батькам, прогуляти урок, когось образити». Моделювання ситуації, обговорен­ ня (відпрацювання навичок протидії тиску однолітків)
1. Слово вчителя: «Серед ваших одноліт- ків є такі, які полюбляють командува- ти іншими і не терплять, коли їм від- мовляють. Вони настійливо вимагають свого, можуть тиснути: умовляти, ка- нючити, лестити, навіть погрожувати. Але ви не мусите їм підкорюватися і робити те, чого вам не хочеться. Щоб відстояти себе, навчіться твердо казати «Ні!» 2. Інсценізація волонтерами вірша А. Костецького «Справжні подруги» (Завдання 2 із Роздавальних матеріалів для учнів).
Запитання для обговорення:
• Який спосіб тиску обрала дівчинка? (Погрозу.)
• Чи потрібно їй підкоритися? (У жод- ному разі.)
• Як можна правильно відмовити другові? (Вислухати пропозиції двох-трьох учнів.) 3. Запропонуйте учням прочитати по- ради: «Як сказати «Ні» (Завдання 3 із Роздавальних матеріалів для учнів).
4. Демонстрування волонтерами сценки розмови Людмили та Рити. Напри- клад: — Вдягнеш завтра джинси? — Ні. — Чому? — Це не мій стиль. — Без джинсів я з тобою не дружитиму. — Знаєш, я не люблю погроз.
Підсумуйте: «Не можна дозволяти одно- літкам командувати собою. Треба навчи- тися відстоювати свою позицію».
Перегляд та обговорення мультфільму «Корисні підказки. Вчимося відмовляти» (до 2:52 хв)
http://autta.org.ua/ua/materials/material/ Korisn--p-dkazki-2--Vchimosya-v- dmovlyati--/
Запитання для обговорення:
• Чому зламався Смартик? (Він був до-
брий і зовсім не вмів відмовляти.)
• Чому допомога не завжди допомагає? (Тому що іноді вона може нашкодити, наприклад позичити другу гроші, які він збирається витратити на цигарки; друг, який звик списувати домашнє зав- дання, скоро зовсім не зможе самостій- но вчитися). Продовжте перегляд та обговорення муль- тфільму (з 2:52 до 6:40 хв).
• Як сказати «НІ», щоб нікого не образи- ти? (Просто відмовити; назвати при- чину відмови; сказати, що я допоможу тобі, але не сьогодні.)
• Які є секрети при відмові? (Найбільше люди запам’ятовують останню фразу розмови, наприклад: «Дякую за розу- міння», «Мені дуже приємно, що ти до мене звернувся»; зробити комплімент.) Продовжте перегляд та обговорення мульт фільму (з 6:40 до 10:48 хв).
• У яких випадках обов'язково треба сказати «Ні»? (Якщо тобі щось пропо-
нує незнайомець.)
• Як можна тренувати навички відмови? (Стати перед дзеркалом і казати слово «Ні» стільки разів, аж поки воно не зву- чатиме впевнено; підготувати фрази для ввічливої відмови і потренувати їх казати перед дзеркалом.)
• Як відмовити коли пропонують те, що тобі не підходить? (Тон голосу має бути доброзичливим, але твердим.)
• Що ви можете зробити, якщо вам складно відмовити? (Відстрочити від- повідь, допомогти комусь на половину.)
Тренінг навичок відмови Запропонуйте учням ще раз повправляти навички відмови, виконавши Завдання 4 із Роздавальних матеріалів для учнів, та представити однокласникам.
Руханка «Море» (емоційне розвантаження)
Промовляйте слова, а учасники по- вин ні імітувати рухами: «Море хвилю- ється, раз. Море хвилюється, два. Море
хвилюється, три. Кумедна фігура на місці замри!» Усі завмирають у кумедних по- ложеннях. Оберіть дитину, яка показує найкумеднішу фігуру. Це — новий веду- чий.
Інформаційне повідомлення «Як боротися з насиллям» (ознайомити учнів з наслідками насилля, переконати у необхідності протидіяти насиллю)
1. Поясніть небезпеку насилля для всіх його учасників – жертви, агресора, спостерігачів. 2. Наголосіть на необхідності звертатися до дорослих для того, щоб припинити насилля. Слово вчителя: «Ви, напевно, знаєте дітей, яким подобається демонструвати свою силу. Вони обирають когось слабшо- го і починають кривдити: дражнити, роз- пускати про нього плітки чи навіть штов- хати, бити, псувати його речі.
Ви маєте знати, що все це — не забавки, а ганебні прояви насилля, яке є дуже не- безпечним для всіх його учасників.
Діти, які стають жертвами насилля, по- чуваються жахливо. Вони починають гір- ше вчитися, часто хворіють, відмовляють- ся ходити до школи.
Однак і ті, хто їх ображає (агресори), даремно вважають себе героями. Насправ- ді їх ніхто не любить. У них немає справ- жніх друзів, а є лише підлабузники, які бо- яться стати наступними жертвами.
Ті, хто мовчки спостерігає і не втруча- ється у конфлікт, звикають миритися з не- справедливістю і коритися злу.
Якщо ви стали жертвою або свідком насилля, ніколи не терпіть цього! Розкажіть про все дорослим, яким довіряєте: батькам, учителеві, шкільному психоло- гові. Також можете зателефонувати за номером телефону дитячої лінії довіри. Там працюють доброзичливі люди. Вони уважно вислухають тебе і дадуть слушну пораду».
Підсумкові завдання (підсумки, домашнє завдання, зворотний зв’язок, релаксація) 1. Домашнє завдання. Запропонуйте ді- тям зателефонувати на Національну дитячу «гарячу» лінію довіри: «Інколи трапляються ситуації, в яких складно розібратися самому. Звичайно, можна поговорити з батьками, іншими дорос- лими, яким ти довіряєш. Проте часом це складно зробити, хоч поговорити з кимось дуже хочеться. Не варто три- мати все у собі, адже існує спеціальна дитяча лінія довіри. Там працюють люди, які з повагою вислухають і зро- зуміють вашу проблему. А ще не вар- то чекати проблем. Удома самостійно або разом із друзями зателефонуйте за номером Національної дитячої «гаря- чої» лінії. Відрекомендуйтеся і розпи- тайте консультанта, в яких ситуаціях варто звертатися за цим телефоном. Не бійтеся, скажіть, що таке завдання вам дали у школі» (Завдання 5 у Роз- давальних матеріалах для учнів).
Години роботи Національної дитячої "га- рячої лінії": понеділок–п'ятниця 12.00– 17.00.
Можете зателефонувати при учнях за цим номером телефону, щоб показати їм, що це безпечно.
2. Зачитайте висновки:
• Вплив друзів здебільшого позитивний, та іноді друзі підмовляють на погані вчинки.
• Не можна дозволяти одноліткам ко- мандувати собою. Треба навчитися відстоювати свою позицію.
• Якщо в тебе проблеми, не тримай усе в собі. Поговори з дорослими або зателе- фонуй на дитячу лінію довіри.
3. Вправа «Відкритий мікрофон». За- пропонуйте учням по черзі передавати умовний мікрофон та ділитися своїми враженнями від уроку.
Якщо у класі надто багато учнів або у вас не вистачає часу, вико- найте цю вправу в парах.

4. Закінчіть урок оплесками.

Немає коментарів:

Дописати коментар