понеділок, 6 серпня 2018 р.

Конспект уроку з української мови 4 клас, Полюк Валентина Іванівна

ТЕМА. Закріплення й узагальнення мовних знань і умінь, пов’язаних з уживанням
числівників.

МЕТА. Узагальнити і систематизувати знання про числівник, як частину мови.
Закріпити вміння виділяти числівники в речах та текстах. Закріпити вміння
правильно вимовляти і записувати числівники; правильно використовувати їх відмінкові форми. Розвивати зв’язне мовлення. Розширювати знання про навколишній світ, про твори усної народної творчості. Виховувати любов до української мови. Розвивати інтерес до навколишнього світу.


ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ  УРОКУ
Що тримає всьому лад
Ще й полічить все підряд?
Попорядку поскладає,
 бо тим числам лік він знає.  (Числівник)
-Числівник чи не найменша за кількістю слів частина мови, яка нараховує їх усього кілька десятків. За частотою вживання серед інших слів числівник займає у нашій мові 8 місце.
-Сьогодні на уроці ми узагальнимо і закріпимо наші знання про числівник, як частину мови. (Див. план у дітей на листочках)  Це допоможе вам правильно використовувати числівник в усній і писемній мові; виконувати перевірні роботи.
ІІІ. ХВИЛИНКА КАЛІГРАФІЇ
Яя, Ял, ян, дцять.
-         Під час переносу цю частину числівника розривати не можна.
ІV. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Мозговий штурм.
-         Що таке числівник?
-         На які групи за значенням поділяються числівники?
-         На які питання вони відповідають?
-         Які є групи кількісних числівників?
-         На які групи за будовою поділяються числівники?
-         За чим змінюються кількісні числівники?
-         За чим змінюються порядкові числівники?
-         З якою частиною мови зв’язується числівник?
-         Який відмінок іменника вимагають числа 2,3,4, обидва?
-         Який відмінок іменника вимагають числа 5 і більше?
-         Що ви можете сказати за числівник один?
-         Які числівники пишуться з апострофом?
-         У яких числівників вимова не збігається з написанням?
-         Яким членом речення виступає числівник?
- Молодці! Правила ви знаєте. Перевіримо як ви вмієте використовувати їх на практиці.
2. Перевірка домашнього завдання.
-Вдома ви повинні були виписати з журналів «Колосочок» речення з різними групами числівників. Зачитайте речення в яких є:
-неозначено-кількісні числівники; порядкові; дробові; збірні.
(Діти зачитують речення, називають числівники, дають їх характеристику).
3. Вправа «Знайди зайве слово». Ребуси.   ( Презентація № 2,3,4)
1)     ли100к       р1а            2) трійка                       3) триста сорок сьомий
                                                                      40а                 одиниця                       восьма
              ак3са          пі2л                дев’ять                        чотирнадцятий
                                                        п’ятірка                       двадцять шість
(Визначаємо зайве слово колективно. Пояснюємо свій вибір)
 Діти записують зайві слова, пояснюють орфограми: шістнадцять, дев’ять, двадцять шість.
- До якої групи належать ці числівники?
4. Частковий звуковий аналіз:
-         назвіть слова, де звуків менше нуж букв; де звуків більше ніж букв; де звуків і букв однакова кількість.
-         Поясніть свій вибір.
5. Утворення порядкових числівників.
-Від записаних кількісних числівників із попередньої вправи утворіть порядкові у сполученні з відповідним іменником: учень, парта, вікно.
-         Чим відрізняються порядкові числівники кожного ряду?  (Закінченням) Чому? (Узгоджуються з іменником в роді, числі, і відмінку)
-         Підкресліть числівник, де звуків більше ніж букв (Дев’ятий)
6. Вправа «Розкрий дужки»
- Порядкові числівники ви правильно узгодили з іменниками. А тепер вам треба узгодити кількісні числівники. Над іменником вкажіть відмінок (див. листок у дітей: завдання 1)
7. Використання числівників для визначення часу. (Презентація №5,6,7,8)
-Як запитати про час?
-Щоб згадати, як правильно називати час, прочитайте пам’ятку «Мовленнєві формули на позначення часу» (див. додаток).
1 годинник (колективно усно) - 3.00, 15.00
-Запишіть самостійно, який час зображений на годиннику.
1 ряд: 2 годинник – перша половина доби;
2 ряд: 2 годинник – друга половина доби;
8. Заміни слова числівниками (усно):
-         чверть години;  доба; пів години; полудень; пів року; дюжина.              
ФІЗ. ХВИЛИНКА
8. Знайомство з новим поняттям
1) Розповідь вчителя
В природі існує таке поняття: «біологічний годинник». Це властивість живих організмів орієнтуватися в часі. Біологічний годинник відіграє важливу роль у пристосуванні організмів до змін умов навколишнього середовища.  Завдяки біологічному годиннику вони орієнтуються у визначенні періоду доби, зміні пір року. Так людина прокидається в однаковий час, пташки відлітають (прилітають) у теплі краї, будують гнізда і т.д. Біологічні годинники мають не тільки істоти. Він є і у рослин. В другому класі ми з вами працювали над навчальним проектом «Які рослини можуть слугувати годинником».
2) Робота з науковим текстом.     (Робота з матеріалами навчального проекту)
-Знайдіть у своїх доповідях і зачитайте речення з числівниками.
9. Вправа «Запереч мені».    (Див. додаток: вправа 2)
10. Використання числівників для читання числових виразів.    
(Презентація №9)              60 + 38                 50 - 27
          - Як по різному можна прочитати ці числові вирази на уроці математики?
- Запишіть їх використовуючи прийменники від, до.
11. Робота з науковими текстами. Робота з матеріалами навчального проекту.
- Нещодавно ми з вами на уроці природознавства працювали над навчальним проектом «Природа океанів». Зачитайте зі своїх доповідей речення з числівниками. Назвіть числівники,  дайте їх характеристику.
12. Числівники у прислів’ях. (Див. додаток: вправа 3)
1) Віднови прислів’я. Запиши прислів’я.
2) Дай характеристику числівнику.
3) Визнач у прислів’ї члени речення.     
4) На уроках літературного читання ви готували і розповідали прислів’я на різні теми. Зачитайте ті, в яких є числівники.
13. Числівники у фразеологізмах.
1. Відгадай фразеологізм.
 (Робота із словником фразеологізмів). Діти читають значення фразеологізмів, а інші називають цей фразеологізм.
2. Магічні числа
- З давних давен народ  вірив у  магічну силу деяких чисел. Це 3, 7, 9, 12. Це відобразилося у казках, легендах, прикметах…
 Презентація №10, 11.          (число 7)
14. Числівники у казках.
 1) Відгадай казку. Запиши назву (або усно). Дай характеристику числівнику.
-         Казка про те, як свійські звірі на собі перевірили прислів’я «Мій дім – моя фортеця»         (Троє поросят)
-         Казка про те, як одна дівчина та кілька маленьких чоловічків звільнили ціле королівство від злої мачухи.          (Білосніжка та сім гномів)
-         Казка про те, як за бажанням вередливої принцеси змінився природний плин часу і третій став першим.     (12 місяців)
-         Казка про те, що не можна відкривати чужим двері, коли ти сам вдома, навіть якщо незнайомець співає приємним голосом (Вовк та семеро козенят)
2) Які ще знаєте казки, де у назві є числівники?    (Презентація №12.)
3) Використання чисел у казках.           ( Презентація №13-15)
15. Творче завдання.
1) Складіть речення з числівниками:
1 ряд - складіть речення з однорідними членами речення;
2 ряд - складіть складне речення;
3 ряд - складіть речення з неозначено-кількісними числівниками.
2) Поширте складені речення прикметниками.
16. Числівники в загадках. (Див. додаток: вправа 4)
17. Числівники в усмішках.
- На уроці читання ви готували усмішки. Зачитайте усмішки з числівниками.

V. ПІДСУМОК УРОКУ.
-Ми сьогодні знаходили числівники в прислів’ях, фразеологізмах, загадках, усмішках, казках.
-         В якому розділі з читання читали ці твори? (Усна народна творчість)
-         З якими ще творами у цьому розділі ми знайомились? (Пісні, легенди, лічилки)
-         В яких текстах, наукових чи художніх, більше вживається числівник?
 -Молодці! Добре працювали. Мети досягли?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
-Виписати з підручника «Природознавство» три речення з числівниками різних за будовою.
Числівник   (Додаток)
План
1.    Що таке числівник.
2.    Групи числівників за значенням, за будовою.
3.    Член речення.
4.    Відмінювання, правопис числівників.
5.    Узгодження числівника з іменником.
6.    Використання числівників для визначення часу, для читання числових виразів.
7.    Використання числівників в художніх та наукових творах.
1.    Розкрий дужки. Запиши словосполучення числівника з іменником. Підпиши відмінок іменників.
1 000 000 (с...рдечко), 4 (ро…повідь), 600 (д…ржава), 32 (гря…ка), 9 508 (стіл).
              2.  Вправа  "Запереч мені "
          Є 50 горіхів.  - Немає … горіхів.                 Є 60 зернят.   - Немає … зернят.
         Є 70 звуків.    - Немає … звуків.                  Є 80 думок.    - Немає … думок.
Мовленнєві формули на позначення часу:
Прийменники НА, ПО вказують на час до половини години: десять хвилин на першу; десять хвилин по дванадцятій.
Прийменники НА, ДО вказують, що половина години: пів на дванадцяту; пів     до дванадцятої.
Прийменники ДО, ЗА вказують, що перейшло за половину: за двадцять п’ять(хвилин) дванадцята; двадцять п’ять до дванадцятої.

3.Віднови прислів’я. Дай характеристику числівникам. Визнач члени речення.

Березень у зими кожуха купив
а один горює.
Семеро воює,
не чекають.
Двоє третього
та на другий день продав.

4.Відгадай загадки. Дай характеристику числівникам.
1)     На сторінці в букварі 33 богатирі. Мудреців богатирів знає кожен грамотій.
2)     Що важче: 100 кг пір’я, 100 кг заліза чи 1 центнер зерна?
3)     Має шкір 7, витискає сльози всім.

4)     Як правильно сказати: до 5 додати 7 дорівнює одинадцять чи одинадцять?

Немає коментарів:

Дописати коментар