неділя, 1 квітня 2018 р.

Тема: "Спостереження за роллю дієслів у текстах." Полюк В.І.

Мета. Провести спостереження за роллю дієслів у текстах. Звернути увагу на їх виражальні можливості. Вчити визначати однорідні члени речення; самостійно складати речення з однорідними присудками. Виховувати патріотизм, любов до Батьківщини.

Хід уроку
І. Організація класу.
ІІ. Оголошення теми і мети уроку.
ІІІ. Основна частина.
1.     Мозговий штурм.
- Що таке дієслово?
- Яким членом речення виступає?
- За чим змінюються дієслова?
- Що означають дієслова теперішнього часу?
- Що означають дієслова минулого часу?
- Що означають дієслова майбутнього часу?
2.     Хвилинка каліграфії.
Аа  Ал  Ан  на  ат 
3.  Словникова робота.
Український, держава, Батьківщина, Київ, Україна.
Самоперевірка (Вчитель відкриває слова, записані на дошці)
- Чому деякі слова записані з великої букви?
- Яке з цих слів є узагальнюючим для інших?  (Батьківщина)
- Що таке Батьківщина для вас?
- Ось як про це слово написано в тлумачному словнику:
Батьківщи́на — країна, що належить даному народові.
- Підберіть і запишіть синонім до цього слова. (Вітчизна)
- Це слово має й інше тлумачення: — рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. В такому значенні це слово пишеться з маленької букви і має наголос на першому складі. Скажіть, що є вашою батьківщиною? (Запоріжжя) Запишіть, поясніть правопис.
- Серед записаних слів назвіть слова, де звуків більше, ніж букв; де звуків менше, ніж букв.
- Назвіть спільнокореневі слова.
-Якими частинами мови вони виражені?
- Прикметник розберіть за будовою.
- Складіть і запишіть речення з однорідними членами, використовуючи записані слова.
(Діти зачитують складені речення, називають однорідні члени речення)
4.     Робота з текстом.

        Моя Батьківщина – це Україна. Я вважаю її найкращою країною у світі. Бо я тут народилась, тут мої батьки і друзі. Я люблю її за ш…рокі лани  густі діброви  в…сокі гори  стрімкі ріки. У моїй Україні найродючіша в світі з…мля і саме вона приносить людям свої дарунки.                                                  
        Україна пройшла тисячолітній шлях – від часів могутньої Київської Русі до сучасної незалежної країни. Нашим пращурам неодноразово доводилось відбивати загарбників та захищати рідні оселі від чужинців. Наш народ і зараз боронить рідну землю. Вірю, що зникнуть ненависть  несправедливість жорстокість і бе…сердечність. Запанує щастя і добробут під блакитним бе…хмарним небом України.

- Прочитайте. Визначте тему, мету тексту. Придумайте заголовок.
- Від якої особи ведеться розповідь? (Від першої)
- Якого роду ця особа? (Жіночого)
- Що в тексті треба змінити, щоб розповідь велась від хлопчика? (Народився)
- Спишіть текст, враховуючи свій рід. Вставте пропущені букви і розділові знаки.
(Діти виконують завдання)
- Зачитайте текст, коментуючи орфограми. Назвіть дієслова, надпишіть над ними час. Яка роль дієслів у тексті?
- Зачитайте речення, де є однорідні присудки.

5. Робота з прислів’ями.
- Поясніть значення. Спишіть одне прислів’я. Надпишіть частини мови.

Україна – рідний край, про її добробут дбай.
Україна -  мати, умій за неї постояти.
Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.
Всюди на світі добре: у Вітчизні – найліпше.

 ІV. Підсумок уроку.

V. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.


Немає коментарів:

Дописати коментар