субота, 7 жовтня 2017 р.

Формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української мови

Робота  над власним висловлюванням (есе) на уроках української мови
         Сучасні  зміни в освітньому просторі, інтеграція з європейською системою початкового навчання зумовили зростання вимог до комунікативної підготовки учнів молодшого шкільного віку. Згідно з вимогами нової редакції програми для початкової школи (2016 р.) основна мета уроків української мови – формувати в молодших школярів ключові компетентності – комунікативну і вміння вчитися, а також предметні, які допомагатимуть учням початкової школи оволодівати українською мовою і мовлення.


         Отже, найважливіший напрям діяльності вчителя початкової школи на уроках української мови – мовленнєвий розвиток учнів, формування в них умінь зв`язно висловлюватися, зокрема вмінь будувати власні висловлювання – есе. З огляду на це важливим і актуальним є розроблення методики роботи над власним висловлюванням у початковій школі, яка відповідала б сучасним стандартам початкового навчання мови і мовлення, а також допомагала б учителям у комунікативній підготовці школярів.
         Зв`язне висловлювання (текст) у формі есе спонукає учнів до самостійності думки, критичного мислення, стимулює розвиток розумових здібностей школярів та формує в них комунікативні вміння і навички, необхідні у повсякденній мовленнєвій діяльності.
Визначальні риси власного висловлювання у формі есе
         Власне висловлювання (есе) – літературний жанр прозового твору невеликого обсягу і вільної композиції. У перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гіпотези». Есе як жанр художньо – публіцистичної, науково – популяризаторської творчості характеризується вільним, не обов`язково вичерпним, але виразно індивідуалізованим трактуванням теми (виражає індивідуальні враження і міркування автора з конкретного предмета або приводу).
        
Есе припускає вираження автором своєї позиції, особистого суб`єктивного оцінювання предмета міркування, дає можливість нестандартного (творчого), оригінального висвітлення матеріалу; часто це розмова вголос із одним або кількома співрозмовниками, підготовлене висловлювання перед класом, вираження власних емоцій. Таким чином, есе – це суб`єктивний, індивідуальний, самостійний простір, де формуються позиції, висловлюються думки, передбачення та демонструється відповідне індивідуалізоване ставлення до чогось.
Учитель початкової школи має пам`ятати, що мета есе – це викладення самостійного бачення проблеми, питання, теми на основі опрацьованого матеріалу та аргументів відповідно до обраного підходу, стилю тощо. Найлегший спосіб представити головну ідею – це висловити її в першому реченні абзацу, а далі подати факти й приклади цієї ідеї. Кожний пункт має бути пов`язаний із головним реченням. Інформацію, яка не стосується головної ідеї, не варто наводити. Проте в есе не існує жорсткої регламентації системності викладу, переконливих висновків. Відштовхуючись від тези (ідеї), автор есе може вільно використовувати свої особисті враження, роздуми, асоціації.
Зазначимо, що есе надзвичайно рухома, жива, оригінальна система поглядів кожного конкретного автора. Враження, роздуми й асоціації є важливими складниками есе, які визначають специфіку його жанру та метафоричність мовних засобів, що використовуються для його написання. Для есеїстичного стилю властиві образність, рухливість асоціацій, орієнтування на щиру відвертість і розмовну інтонацію.
Основні види есе
1)                            есе – самостійна творча робота із запропонованої вчителем теми (виконується усно як домашня робота з метою підготовки учня до роботи над есе у класі);
2)                            есе – 15 – 20 – хвилинна самостійна робота з вивченого навчального матеріалу;
3)                            есе – 10 – 15 – хвилинний вільний твір для закріплення нового матеріалу, узагальнення або систематизації знань (звичайно, пишеться наприкінці уроку);
4)                            есе – 5 – 10 – хвилинний вільний твір із метою підбиття підсумків уроку й фіксування сформованих на занятті думок і висновків із теми (найчастіше дається завдання написати, яку нову тему засвоїли учні, або сформулювати одне запитання, на яке вони так і не отримали відповіді).
Перший вид есе доцільно використовувати на уроках української мови
в початковій школі на підготовчому етапі. Для цього виду усного висловлювання тема має формулюватися вчителем у формі проблемного запитання, тобто так, щоб спонукати молодших школярів до міркування, висловлення власних суджень, аргументації своїх думок.
           
Тема: Той, хто хоче успіх мати, мусить сам про те подбати. Візьми собі за мету бути (стати) успішним учнем
1.     Поясни, як ти розумієш значення слів успішна людина. Розкажи про свої успіхи в навчанні.
Прочитай побажання, які допоможуть тобі стати успішною людиною в житті. Бажаємо тобі:
У – удачі, упевненості
С – старання
П – похвали
І – ініціативності
Х – хоробрості
         Спробуй доповнити за зразком побажання, добираючи інші слова на кожну літеру слова успіх. Поцікався, чи дібрали такі слова твої однокласники.
2.     Прочитай текст.
Успішна людина ставить перед собою мету і робить усе, щоб її здійснити. Вона ніколи не боїться помилок і вчиться на них.
       Так людина завжди пізнає нове і постійно розвиває свої здібності. Вона має гарний настрій. Вона активно спілкується з іншими людьми.
       Поміркуй і доповни, яку людину можна назвати успішною.
       Поясни, чому так говорять: Той, хто хоче успіх мати, мусить сам про те подбати. Починай висловлювати думку за зразком: На мою думку, …
3.     Назви двох успішних відомих людей.
Поясни, чому їх можна назвати успішними. Кого ти візьмеш собі за приклад?
  Висловлював свою думку за поданим зразком: Я вражаю, що … Тому що …Наприклад,… Отже, … (зроби висновок).
4.     Робота в парі. Побажай своєму однокласнику успіхів у навчанні.
Порада! Обов`язково подякуйте одне одному за побажання! Розкажи товаришеві про те, чи вважаєш ти себе успішним учнем (ученицею). Починай розповідь словами: Про себе можу сказати, що я…, бо… .
5.     Подумай, ким ти хочеш стати, коли виростеш. Напиши, чому ти бажаєш здобути цю професію. Що для цього потрібно? Починай своє міркування словами: Я мрію стати …, щоб… .
Слово про слово
Успіх  - позитивний результат певної справи, значні досягнення, удача, талант.
Ініціативність – бажання і готовність першим розпочати будь – яку справу, зробити почин.
Так ми говоримо
Я хочу, я можу, я зроблю. Успіх у моїх руках!
Бажаю успіху!


Вашуленко М., Дубовик С. Робота над власним висловлюванням (есе) на уроках української мови «Початкова школа» № 9 вересень 2017.

Немає коментарів:

Дописати коментар